Hành trình khám phá các lò vang hảo hạng tại Úc

Hành trình khám phá các lò vang hảo hạng tại Úc

Chọn thăm và thử vang của lò nào đây khi mà trong thung lũng có biệt danh là “Vùng đất của vang” này có đến hơn… 120 cơ sở sản xuất các loại vang Úc ngon lừng danh thế giới.